System uwierzytelniania MFA, jest wieloskładnikowym systemem do logowania. Jak to należy rozumieć? Jako silny system uwierzytelniania w skład...