Cennik

14 dni darmowej wersji Basic

Basic
350 zł netto / m-c
Rejestry
Dokumentacja
Ewidencje
Raporty
Użytkownicy

35 zł netto za każdego następnego użytkwonika / m-c

Wsparcie IOD
Pro
550 zł netto / m-c
Rejestry
Dokumentacja
Ewidencje
Raporty
Użytkownicy

35 zł netto za każdego następnego użytkwonika / m-c

Wsparcie IOD

12 godzin / m-c

Opis


System dostępny jest na wszystkich urządzeniach przez przeglądarkę internetową. SYSABI krok po kroku przeprowadzi Cię po meandrach ochrony danych osobowych. Dzięki SYSABI będziesz mógł spełnić wymogi wynikające z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Poniżej zostały przedstawione poszczególne funkcje platformy SYSABI.

Zarządzanie Incydentami

Możesz prowadzić rejestr incydentów bezpieczeństwa informacji dla swojej organizacji.
Za pomocą naszego systemu zbierzesz wszelkie niezbędne informacje wymagane Prawem Telekomunikacyjnym i Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Dlaczego warto:

 • jeden rejestr wszystkich incydentów
 • dostępny z każdego miejsca o każdej porze
 • prowadzony zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego
 • można przygotować zgłoszenie do UODO zgodnie z wymogami prawa

Rejestr Czynnośi Przetwarzania Danych Osobowych i Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

Umożliwia prowadzenie rejestrów zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.Głównymi funkcje to:
 • Utworzenie rejestru ze wszystkimi wymaganymi informacjami
 • Możliwość wydrukowania rejestru
 • System zapisuje wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone do rejestru, które można w każdej chwili podejrzeć
Można nieodwracalnie usunąć dane ale także zgodnie z wytycznymi UODO można dokonać wykreślenia czynności przetwarzania danych osobowych.

Generowanie upoważnień


Używając SYSABI nie będziesz już miał problemu z upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych i oświadczeniami o zachowaniu poufności danych osobowych. SYSABI umożliwia:
 • wygenerowanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych z dokładną informacją na jakim poziomie następuje dopuszczenie do przetwarzania
 • wygenerowanie oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych i mechanizmów ich ochrony
 • załadowanie do systemu po wydruku, wersji podpisanej w postaci zdjęcie czy pdf’a dzięki czemu możesz archiwizować wszystkie oświadczenia i upoważnienia w jednym miejscu
 • prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, który jest wymagany według Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Zarządzanie użytkownikami


W SYSABI możesz nadać dostępy do systemu dla Twoich współpracowników. System umożliwia w sposób bardzo dokładny określić dla każdego użytkownika dostęp do różnych funkcjonalności.
  Kiedy jest to przydatne ? :
 • Jeżeli za wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i oświadczeń o zachowaniu poufności odpowiada dział Kadr. Wtedy osoba z tego działu może w łatwy sposób przygotować odpowiednie dokumenty a później je zarchiwizować.
 • Jeżeli pracownik działu IT przed nadaniem dostępów do systemu przetwarzające dane osobowe musi zweryfikować czy dana osoba ma nadane upoważnienie oraz podpisała stosowne oświadczenie o zachowaniu poufności.
 • Jeżeli masz kilka oddziałów i kierownicy tych oddziałów zostali upoważnieni do udzielania upoważniania do przetwarzania danych osobowych , to kierownicy mogą w łatwy sposób tym zarządzać. Wygenerować i później zarchiwizować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i oświadczenia o zachowaniu poufności.

Bezpieczny dostęp


Do komunikacji z naszym serwisem używamy protokołu sieciowego SSL wykorzystywanego do bezpiecznych połączeń internetowych. Dzięki niemu przepływ informacji między użytkownikiem a serwerem odbywa się w sposób tajny – nikt poza uprawnionymi do tego osobami nie ma do nich dostępu. Przesyłanie danych jest bezpieczne i profesjonalnie chronione.

Nasz adres:

InBase Sp.z o.o.
ul. Stanisława Lentza 10
02-956 Warszawa
Tel: +48 22 350 01 40

Przyłącz się do nas