Obowiązek dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez...