Cennik

14 dni darmowej wersji Basic

Free
0 zł netto / m-c
Zbiory
Link do WWW
Dokumentacja
Rejestry
Raporty
Użytkownicy
Wsparcie ABI
Basic
35 zł netto / m-c
Zbiory
Link do WWW
Dokumentacja
Rejestry
Raporty
Użytkownicy

35 zł netto za każdego następnego użytkwonika / m-c

Wsparcie ABI
Pro
125 zł netto / m-c
Zbiory
Link do WWW
Dokumentacja
Rejestry
Raporty
Użytkownicy

35 zł netto za każdego następnego użytkwonika / m-c

Wsparcie ABI

12 godzin / m-c

Opis


System dostępny jest na wszystkich urządzeniach przez przeglądarkę internetową. SYSABI krok po kroku przeprowadzi Cię po meandrach ochrony danych osobowych. dzięki SYSABI będziesz mógł spełnić wymogi wynikające z Ustawy o chronie danych osobowych i GIODO. Poniżej zostały przedstawione poszczególne funkcje platformy SYSABI.

Zarządzanie Incydentami

Możesz prowadzić rejestr incydentów bezpieczeństwa informacji dla swojej organizacji.
Za pomocą naszego systemu zbierzesz wszelkie niezbędne informacje wymagane Prawem Telekomunikacyjnym i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Dlaczego warto:

 • jeden rejestr wszystkich incydentów
 • dostępny z każdego miejsca o każdej porze
 • prowadzony zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego
 • można przygotować zgłoszenie do GIODO zgodnie z wymogami prawa

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Umożliwia prowadzenie rejestru zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych po nowelizacji z dnia 01.01.2015. Głównymi funkcje to:
 • Utworzenie rejestru ze wszystkimi wymaganymi informacjami
 • Możliwość wydrukowania rejestru
 • System zapisuje wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone do rejestru, które można w każdej chwili podejrzeć
Można nieodwracalnie usunąć dane ale także zgodnie z wytycznymi GIODO można dokonać wyrejestrowania takiego zbioru danych
 • Za pomocą funkcji Umieść na stronie system umożliwia wygenerowanie linku do przygotowanej listy zbiorów, która zgodnie z wymogami ma być dostępna publicznie. Taki link wystarczy tylko umieścić na swojej stronie internetowej.
 • Można wskazać, który zbiór danych osobowych ma być nie wyświetlany na liście

Generowanie upoważnień


Używając SysABI nie będziesz już miał problemu z upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych i oświadczeniami o zachowaniu poufności danych osobowych. SysABI umożliwia:
 • wygenerowanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych z dokładną informacją na jakim poziomie następuje dopuszczenie do przetwarzania dla danego zbioru danych osobowych
 • wygenerowanie oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych i mechanizmów ich ochrony
 • załadowanie do systemu po wydruku, wersji podpisanej w postaci zdjęcie czy pdf’a dzięki czemu możesz archiwizować wszystkie oświadczenia i upoważnienia w jednym miejscu
 • prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, który jest wymagany ustawą o ochronie danych osobowych

Zarządzanie użytkownikami


W SysABI możesz nadać dostępy do systemu dla Twoich współpracowników jako zastępcy ABI’ego. System umożliwia w sposób bardzo dokładny określić dla każdego użytkownika dostęp do różnych funkcjonalności.
  Kiedy jest to przydatne ? :
 • Jeżeli za wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i oświadczeń o zachowaniu poufności odpowiada dział Kadr. Wtedy osoba z tego działu może w łatwy sposób przygotować odpowiednie dokumenty a później je zarchiwizować.
 • Jeżeli pracownik działu IT przed nadaniem dostępów do systemu przetwarzające dane osobowe musi zweryfikować czy dana osoba ma nadane upoważnienie oraz podpisała stosowne oświadczenie o zachowaniu poufności.
 • Jeżeli masz kilka oddziałów i kierownicy tych oddziałów zostali upoważnieni do udzielania upoważniania do przetwarzania danych osobowych , to kierownicy mogą w łatwy sposób tym zarządzać. Wygenerować i później zarchiwizować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i oświadczenia o zachowaniu poufności.

Bezpieczny dostęp


Do komunikacji z naszym serwisem używamy protokołu sieciowego SSL wykorzystywanego do bezpiecznych połączeń internetowych. Dzięki niemu przepływ informacji między użytkownikiem a serwerem odbywa się w sposób tajny – nikt poza uprawnionymi do tego osobami nie ma do nich dostępu. Przesyłanie danych jest bezpieczne i profesjonalnie chronione.

Nasz adres:

InBase Sp.z o.o.
ul. Stanisława Lentza 10
02-956 Warszawa
Tel: +48 22 350 01 40

Przyłącz się do nas