Zaznacz stronę

Zamówienie abonamentu

Wybierz rodzaj abonamnetu

Wybierz jakie funkcjonalności potrzebujesz przez wybór danego abonamentu, wskaż z jakiego sektora rynku jesteś, wybierz jak długo chcesz używać SYSABI oraz z jaką częstotliwością będziesz przez ten okres płacił.

Wprowadź dane podmiotu

Wprowadź dane danego podmiotu, które są niezbędne do zawarcia umowy oraz wystawiania faktur.

Wprowadź dane IOD

Podaj dane Inspektora Ochrony Danych, ponieważ osoba ta będzie miała pełen dostęp do systemu (uprawnienia administracyjne) i będzie mogła np. dodawać nowych użytkowników w ramach Twojej organizacji. Jeżeli nie masz wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, to podaj dane osoby, która będzie zarządzała SYSABI i która będzie miała wszystkie uprawnienia w ramach danego abonamentu.