System uwierzytelniania MFA, jest wieloskładnikowym systemem do logowania.

Jak to należy rozumieć?

Jako silny system uwierzytelniania w skład którego wchodzi użycie dwóch lub więcej poniżej opisanych metod uwierzytelniania jednoczesnej:

Coś  co znam – (uwierzytelnienie przez wiedze)

-hasło, PIN, wzór, nazwisko panieńskie matki…

Coś co mam – (uwierzytelnianie przez posiadanie)

-klucz bezpieczeństwa, telefon, token do generowania kodów

Klucz bezpieczeństwa – fizyczny nośnik, który musi być podłączony do komputera w momencie logowania.

Telefon – połączenie telefoniczne (automat wykonuje do nas połączenie na telefon komórkowy i podaje kod autoryzujący lub kod SMS – na wskazany w procesie konfiguracji numer telefonu otrzymujemy wiadomość tekstową z kodem.

Athenticator (API) zainstalowany na telefonie – Po wpisaniu danych logowania do konta, aplikacja mobilna wyświetla powiadomienie z prośbą potwierdzenia logowania lub generuje jednorazowy kod który jest ważny przez 1 minutę

Coś specyficznego mojego – (uwierzytelnienie przez charakterystykę)

– biometria

Dlaczego warto stosować MFA

MFA posiada dwie najważniejsze zalety – łatwa konfiguracja i zwiększony poziom bezpieczeństwa użytkowników. Kradzież hasła jest prosta. Wielu użytkowników zapisuje swoje hasła na kartkach trzymanych pod klawiaturą lub w innych miejscach swojego biurka, używa tego samego hasła w wielu witrynach zarówno tych prywatnych oraz służbowych ułatwiając w ten sposób niepowołanym osobom dostęp do konta i wrażliwych danych użytkownika oraz firmy.

Weryfikacja dwuetapowa lub uwierzytelnianie wieloskładnikowe(MFA) jest dodatkowym zabezpieczeniem w dostępie do kont, przed nieuprawnionym dostępem do danych użytkownika prywatnych jak i służbowych.

Silny mechanizm bezpieczeństwa polega na warstwach zastosowanych w procesie logowania.

Atakujący posiadając login i hasło użytkownika do systemu czy aplikacji chmurowych nie potrzebuje nic więcej – ma dostęp do tych informacji, do których dostęp ma użytkownik oraz może rozpocząć poruszanie się po organizacji.

Uruchomienie dodatkowych czynników do mechanizmu uwierzytelniania stanowi poważne wyzywanie dla atakującego, który w przypadku posiadania hasła oraz loginu użytkownika nie będzie mógł uzyskać dostępu do konta z uwagi na dodatkową warstwę zabezpieczeń. Wtedy kradzież hasła i loginu użytkownika niczego nie da atakującemu.

Najprostszym sposobem zapobiegnięcia takiej sytuacji jest stosowanie uwierzytelnienia wieloskładnikowego (MFA –Multi-Factor Authentication).

Kiedy warto stosować MFA?

Odpowiedzią na to pytanie jest – zawsze, gdy mamy taką możliwość, niezależnie od rozmiaru oraz rodzaju naszej organizacji, ponieważ zwiększa to nasze bezpieczeństwo oraz zmniejsza ryzyko nieprzyjemnych konsekwencji finansowych oraz reputacyjnych, związanych z utratą naszych danych oraz danych firmy.