Pakiety dostosowane do specyficznych potrzeb różnych sektorów rynku!

Bez względu na to, czy reprezentujesz sektor komercyjny, publiczny czy edukacyjny, w naszej ofercie znajdziesz abonament skrojony na miarę twojej organizacji! Wybierz sektor w którym działa twój podmiot, aby sprawdzić cenę i funkcjonalności pakietów dostępnych w ramach platformy SYSABI.

Dla podmiotów komercyjnych

Dla instytucji publicznych

Dla edukacji

Pakiety cenowe dla podmiotów komercyjnych

Dobrze wiemy, jak dużym wyzwaniem dla firm jest przestrzeganie przepisów RODO. SYSABI pozwoli Ci w łatwy sposób zarządzać ochroną danych osobowych, a dodatkowo ograniczyć ilość dokumentacji papierowej do minimum! Dodatkowo w przypadku kontroli UODO, wszystko masz w jednym miejscu. Wybierz pakiet najbardziej dopasowany do potrzeb twojej firmy!

Pakiety cenowe dla instytucji publicznych

Poznaj naszą ofertę przygotowaną specjalnie dla instytucji publicznych. Zarówno ceny, jak i funkcjonalności zostały starannie dostosowane przez naszych specjalistów, zarówno do specyficznych potrzeb sektora publicznego, jak i jego możliwości.

Pakiety cenowe dla edukacji

Dobrze znamy potrzeby szkół, przedszkoli i innych innstytucji edukacyjnych. Wiemy jak specyficzne problemy napotykają inspektorzy IOD podczas kontroli w wyżej wspomnianych podmiotach. SYSABI pozwoli uniknąć wielu z nich! Zapoznaj się z pakietami cenowymi, dostosowanymi do potrzeb edukacji!

Informacje dodatkowe:

  • Kwoty przedstawione w cenniku są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT.
  • Minimalny okres subskrypcji to 12 miesięcy.
  • Wsparcie IOD* – oznacza 4 godziny miesięcznie wsparcia z zakresu problematyki Inspektora Ochrony Danych realizowanego drogą email . Niewykorzystane godziny nie przechodzą na następny miesiąc.
  • Analiza ryzyka** – dostępna od Q2 2023.
  • DPIA*** – dostępna od Q3 2023.
  • Pakiet szkoleń dla pracowników **** – do 50 pracowników. Szkolenia podstawowe w skali 12 miesięcy na paltformie online

  • Kompleksowe szkolenie IOD dla 1 pracownika ***** – jednorazowe przeszkolenie dla IOD: w tym: 1 x 3 dniowe szkolenie dla IOD + 1 x 1 dniowe szkolenie z analizy ryzyka