Analiza ryzyka – dlaczego jest tak ważna?

Analiza ryzyka – dlaczego jest tak ważna?

Zajmując się ochroną danych osobowych czy innych informacji ważnych dla organizacji zawsze, niezależnie od jej typu napotykamy na następujące wyzwania:  Jakie zabezpieczenia należy wdrożyć?  Dlaczego te rozwiązania są tak drogie?  Jakie korzyści przyniesie nam...
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Obowiązek dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez administratora był określony w poprzednich przepisach prawnych w obszarze ochrony danych tj. art. 37 u. o. d. o. z 1997 r. Praktyka ta po wejściu...